Ochrona przeciwpożarowa - oferta

  • Wykonanie samonośnych kanałów wentylacyjnych i oddymiajacych w technologii Promaduct-500 i E600S
  • Ognioochronne zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, stalowych i żelbetowych.
  • System natrysków ognioochronnych
  • Zabezpieczenie ognioochronne przejść rur instalacyjnych, przejść kablowych oraz przejść kombinowanych.
  • Zabezpieczenie pożarowe szczelin i dylatacji.

Wszystkie zabezpieczenia wykonujemy do wymaganej odporności ogniowej.

Pro-Technik Complex Sp. z o.o.
Ochrona przeciwpożarowa
ul. Wiejska 14
43-227 Miedźna
tel.: 32 210 40 84
e-mail: info@pro-technik.com.pl